Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) PHU Marek Kurzawa informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Kurzawa z siedzibą w Morzyczynie, ul. Turkusowa 7, 73-108 Kobylanka, tel. +48 506 283 059, e-mail: biuro@phuserwis.pl (dalej jako „ADO”)
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Kurzawa z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować przez adres e-mail: Marek.Kurzawa@phuserwis.pl lub telefonicznie na numer +48 506 238 059.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy Kodeks Pracy.
  4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imion, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, adresu zamieszkania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych a także przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.