przeglądy okresowe

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Kurzawa to przede wszystkim usługi utrzymania wagonów towarowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu uzyskujemy bardzo dobre wyniki, co potwierdzają opinie i referencje klientów. W trakcie swojej działalności Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Kurzawa uzyskało również wiele certyfikatów i uprawnień. Wdrożony został również system zarządzania utrzymaniem MMS dla Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie ECM.
Świadczymy usługi utrzymania wg poziomów utrzymania P1 – P4:

P1

W czasie którego wykonywane są czynności, których celem jest sprawdzenia i monitoring stanu technicznego wagonu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem układu biegowego, cięgłowego – zderzakowego, hamulcowego oraz rozładunkowego. Przegląd połączony jest z wymianą zużytych w trakcie eksploatacji elementów szybko zużywających się np. wstawki hamulcowe.

P2

W ramach przeglądu wykonywane są czynności, których celem jest szczegółowa ocena stanu technicznego wagonu towarowego, w tym kontrola zużycia elementów eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem układu biegowego, cięgłowo – zderzakowego, hamulcowego oraz rozładunkowego. W czasie przeglądu dokonywane są oględziny podzespołów niewymagających demontażu, kontrola działań podzespołów, badania diagnostyczne oraz naprawy standardowych elementów.

P3

Celem przeglądu jest szczegółowa ocena stanu technicznego wagonu towarowego oraz zapobieganie przekroczeniu limitów zużycia części. Badania oraz naprawy wykonywane są na specjalistycznych stanowiskach. Przegląd ten związany jest z wyłączeniem wagonu z eksploatacji. Dokonywana jest kontrola układu biegowego, cięgłowego – zderzakowego, hamulcowego oraz rozładunkowego. Wykonywane są również naprawy zużyć i uszkodzonych elementów, smarowania zgodnie z kartą smarowań, poprawy powłok ochronnych i napisów na wagonie, wymiany części, których stan techniczny może zagrażać bezpieczeństwu oraz bezawaryjnej eksploatacji. Po przeglądzie dokonywana jest próba odbiorcza.

P4

Wykonywane są czynności, których celem jest doprowadzenie wagonu towarowego oraz jego podzespołów do stanu przewidzianego w Dokumentacji Technicznej wagonu. Przegląd ten obejmuje m.in. oczyszczenie z brudów oraz wszelkich zanieczyszczeń, smaru i korozji, demontaż oraz weryfikację urządzeń, podzespołów oraz elementów wagonu, naprawę lub wymianę podzespołów nie spełniających kryteriów jakościowych, malowanie i montaż wagonu, smarowanie, a po wykonanym przeglądzie próby odbiorcze.
Prowadzimy również czynności utrzymaniowe dla wszystkich typów wagonów towarowych według przepisów przekazanych przez klienta, DSU czy KVs5.

inne usługi

serwis mobilny

modernizacja wagonów

zapraszamy do współpracy