certyfikaty

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011
Certyfikat jakości spawania pojazdów szynowych zgodnie z PN-EN ISO15085-2
Certyfikat jakości spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2
Certyfikat spawalniczy ČD V95/5
Uprawnienia České Dráhy, a.s.
Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej