ecm

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego od dnia 23.03.2020 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Kurzawa może legitymować się certyfikatem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011.
Dzięki uzyskanemu certyfikatowi PL/30/0016/0002 jesteśmy gotowi do świadczenia usług jako podmiot ECM dla innych posiadaczy wagonów. Posiadamy w tym zakresie wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nad którą czuwa Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem. Wdrożone mamy wszystkie procedury w ramach MMS istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji taboru kolejowego. Współpracujemy również z innymi autoryzowanymi warsztatami naprawczymi, które są w stanie realizować zlecenie w zakresie napraw wagonów i jego podzespołów.

inne usługi

serwis mobilny

przeglądy okresowe

modernizacja wagonów

zapraszamy do współpracy